GIS OPEN 2002

A regisztrációs lap letöltése  I Konferencia program I Keret program I Támogatók I Szállás I GisOpen 2001 I GisOpen 2000

A GIS Open konferencia elsődleges célja a mindenkori legkorszerűbb szakmai, szakmapolitikai ismeretekkel frissíteni volt hallgatóink és az érdeklődő földmérési, földügyi és térinformatikai szakemberek tudását. Tapasztaljuk, hogy volt hallgatóink gyorsan bekapcsolódnak a szakmai programokba, fejlesztésekbe. Az itt összegyűlt tapasztalatok minél szélesebb körben való megosztása mindannyiunk közös érdeke.

2002. tavaszán Székesfehérváron immár ötödik alkalommal rendezzük meg a GIS Open konferenciát, amely a szakma jeles képviselőinek, a főiskolai kar egykori hallgatóinak hasznos találkozóhelyének bizonyult eddig és ígérkezik 2002. március 11-13-án is.

A 2002. év a főiskolai kar alapításának 30. évfordulója is, amelyről szeretnénk méltóképpen megemlékezni. A résztvevőknek emlék-évkönyvet nyújtunk át a GEO 30 évéről. Olyan zenei CD lemez kiadását tervezzük, amelyen az egykori cantus praeses-ek és jóhangú segítőik selmeci, soproni és fehérvári diáknótákat énekelnek. Nem marad el az alkalomra készített emlék-korsó sem. A háromnapos rendezvény második napját nagyszabású szakestéllyel zárjuk.

Keretprogram és időrend
2002. március 11.
2002. március 12.
2002. március 13.

hétfő déltől
Technika Háza  (Rákóczi u. 25.)

11:00-16:00

REGISZTRÁCIÓ
(emlékkönyv, emlékkorsó, selmeci zenei CD, kiadvány CD…átadása)

hétfő délután
Technika Háza

14:00-16:00

Köszöntők: NyME rektora, Székesfehérvár polgármestere, FVM FTF főosztályvezetője;
főigazgatói megnyitó
egykori hallgatók előadásai

16:00-16:25

Szünet

16:25-18:00

Plenáris ülés:
egykori hallgatók előadásai

hétfő este
Pirosalma utca, földszint

19:00-22.00

ÁLLÓFOGADÁS
BARÁTI ESZMECSERE

kedd délelőtt
Technika Háza

9:00-10:35

Műszeres- és térinformatikai cégek előadásai

10:35-11:00

Szünet

11:00-12:30

Térinformatikai előadások

kedd délután, Pirosalma utca
mérőterem

13:30-17.30

MŰSZER-  ÉS  SZOFTVER- KIÁLLÍTÁS

kedd délután, Pirosalma utca
párhuzamos szekciók az előadókban

 

I. előadó

III. előadó

14:00-16:05

„A” szekció
Szakma és hivatal

„B” szekció
Szakma és oktatás

16:05-16:25

Szünet

Szünet

16:25-17:45

Fórum a kataszterről

Fórum az
oktatásról

kedd este
Szent István Művelődési Ház (Liszt F. u. 1.)

szerda délelőtt
Technika Háza

9:00-10:50

Plenáris ülés
aktuális földügyi témákról
a szakma vezető képviselőivel

10:50-11:20

Szünet

11:20-12:20

Plenáris ülés
aktuális témákról
vezető képviselőkkel

12:30-13:00

FÓRUM
ZÁRSZÓ

 
A szakestélyen való részvételt előzetesen vagy a regisztrációkor kérjük jelezni.
A részletes program honlapunkról elérhető, illetve a regisztrációkor kiadott füzet tartalmazza.
Honlapunk régi és új címe egyaránt él:
www.cslm.hu

www.geo.info.hu

Fax: 22 / 348 271 , e-mail:  gisopen@cslm.hu

A szakmai konferencia plenáris ülésein a minden szakembert érintő új kihívásokról, szakmai újdonságokról lesz szó, amelynek jelmondata: „Geomatika a harmadik évezred küszöbén”. Egy-egy speciális közérdekű kérdés megvitatására szakmai műhelyeket, fórumokat szervezünk, és lehetőséget biztosítunk a műszerforgalmazó és térinformatikai cégek bemutatkozására. Szeretnénk a szakma vezető képviselői, a földmérési-térinformatikai vállalkozások, a földhivatalok között híd-szerepet betölteni.

A GIS Open 2002 konferencia és kiállítás kiváló alkalmat ad a személyes találkozásokra, egykori hallgatóink életútjának megismerésére, a kar oktatói kutatási eredményeinek bemutatására.

Szeretettel várjuk a szakembereket és hozzátartozóikat, különösen pedig a Felsőfokú Földmérési Technikum, az Erdészeti és Faipari Egyetem -, a Soproni Egyetem- , a Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karának egykori hallgatóit.  Jó szerencsét!

Részvételi 2001.december 31-ig a részvételi díj 12 000,- Ft., ezután 15 000,- Ft. A részvételi díj magában foglalja a konferencia kiadvány, az emlék-évkönyv, a zenei CD, az állófogadás és az ünnepi szakestély költségeit is.

 

A regisztrációs lap letöltése  I Konferencia program I Keret program I Támogatók I Szállás I GisOpen 2001 I GisOpen 2000


© 2000-2002 NyME GEO. Minden jog fenntartva. Utolsó módosítás: 2002. február 26.
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Főiskolai Kar, Térinformatika tanszék
8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Tel: 22 348 271 Fax: 22 327 697