Autodesk MapGuide

Gajda Mária

Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar

A MAPGUIDE FELHASZNÁLÁSA

SZÉKESFEHÉRVÁR MŰEMLÉKI INFORMÁCIÓS RENDSZERÉBEN

 

Bevezetés

Napjainkban az Internet szélesköru elterjedésével helytől és időtől függetlenül mindenki azonnal hozzájuthat a munkájához nélkülözhetetlen információkhoz, adatokhoz. A korszerű szoftverek lehetővé teszik, hogy térinformatikai alkalmazásainkat különféle hálózatokban is felhasználhatjuk.

Diplomamunkámban egy lehetséges megoldást mutatok be arra, hogy miként lehet létrehozni széles körben felhasználható, turisztikai célokat szolgáló internetes információs rendszert. Dolgozatommal Székesfehérvár műemlékeit nyilvántartó és bemutató, térképi alapú információs rendszert hoztam létre. A megvalósí táshoz a rendelkezésre álló szoftverek közül az Autodesk által kifejlesztett MapGuide-ot használtam fel.

A MapGuide bemutatása röviden

Az Autodesk MapGuide vektoros térképészeti alkalmazás, amely lehetővé teszi a vállalati intranet vagy az Internet hálózaton keresztül részletekben gazdag térképek kialakítását, közzétételét és elosztását, a már meglévő digitális térképi adatok alapján. A vektoros grafika révén a térkép bármilyen méretre nagyítható, a részletek megőrzése mellett.

Az Autodesk MapGuide három komponensből álló szoftvercsalád a már meglévő digitális térképekből szabványos Internet Web böngészővel megtekinthető HTML (HyperText Markup Language) dokumentumokat generál és kezel. A család tagjai:

 

 

Az Autodesk MapGuide szoftver kifejezetten a térinformatikai felhasználók adatmegosztási igényeit elégíti ki. Bevezetése, optimalizálása és használata egyszerű. Aki ismerős a Microsoft Windows környezetben, az könnyen hozhat létre, konfigurálhat, tárolhat térképeket, ezeket könnyen megnézheti és lekérdezheti a kapcsolódó információkat. Mivel intranet/Internet hálózatra lett kifejlesztve, az Autodesk MapGuide bedolgozó modulja egyetlen 1 Mb-os programfájl, amelyet az Internetes felhasználók körében igen népszerű Netscape Navigator és Microsoft Web böngésző alatt képes használni.

A szoftver egy teljesen új formátumot használ, amely dinamikus, többrétegű, vektoros térképet tárol. A felhasználó olyan többrétegű térképeket alakíthat ki, amelyek egyes rétegei különböző kiszolgálókról származhatnak. Az adatbázisokat a szabványos ODBC (Open Database Connect) adatbázis kezelő felületen keresztül éri el. Így az adatbázis kiszolgáló gép operációsrendszerére nincsenek megszorítások és csupán az a követelmény, hogy az említett ODBC felületet biztosítsa. Ezek a térképi fájlok távolról is létrehozhatók.

Az adatok védelmének biztosítására az Autodesk MapGuide technológia lehetőséget nyújt a felhasználói és a csoport szintű hozzáférési jogosultságok beállítására egyaránt. [1] [2]

A rendszer funkcióinak bemutatása

Az információs rendszer kezelése, használata azok számára, akik ismerősek Windows környezetben, igen egyszerűnek bizonyul. A rendszer kezelőfelülete átlátható, könnyen megtanulható.

A menüsorban a szokásos funkciók találhatók: állomány-kezelés, szerkesztés, ablakkezelő funkciók stb. A szerkesztésben legtöbbször használatos parancsokat (térkép másolása, különböző nagyítási lehetőségek, térkép mozgatása, újraletöltése stb.) a gyorsabb elérés érdekében gombsor is tartalmazza.

A térképi rétegek egyszerű és gyors kezelését a képernyő egy külön keretében levő oszlop biztosítja. Ilyen funkciók az egyes rétegek ki-, és bekapcsolása, valamint a rétegek összes tulajdonságának beállítása, a tetszés szerinti átszínezés, a méretarányfüggő megjelenítés, az objektumok felcímkézése. A méretarányfüggő megjelenítéssel elkerülhetjük térképünk túlzsúfoltságát.

Természetesen nem csak az egyes rétegek testreszabását biztosítja a rendszer, hanem a teljes térkép egészének is. A térkép általános beállításánál a háttérszínt, illetve a bejelentkező térképet is (középpont koordinátái, nagyítás, méret) szerkeszthetjük. A térkép vetületi rendszerét módosíthatjuk akkor is, ha már elkészült a teljes térképünk.

A rendszer többféle nagyítási lehetőséget kínál, biztosí tva ezzel a térképen való gyors tájékozódást. Ezek közül az egyik leggyakrabban használt lehetőség a listából kijelölt elemre való nagyítás.

Fontos beállítási lehetőség az előbukkanó menü szerkesztése. Ezzel a funkcióval biztosíthatjuk, hogy az információs rendszert bármilyen nyelvre lefordíthatjuk, szélesítve ezzel a felhasználók körét. A jobb egérgomb megnyomására előbukkanó menü pontjai közé tetszés szerint felvehetünk parancsokat. Lefordíthatjuk akár az egészet magyar nyelvre, csupán annyi a dolgunk, hogy az általunk megnevezett magyar nyelvű parancshoz hozzárendeljük a listából a szoftver saját parancsát. Ez nagyban megkönnyí ti a térképen való keresést, hiszen egyetlen kattintással előhí vhatjuk a műemlékek vagy az utcák listáját. [3]

Az objektumokhoz kapcsolódó adatok lekérdezése

Az információs rendszer létrehozásának célja az volt, hogy az objektumokhoz kapcsolódó adatokat az Interneten keresztül lehessen lekérdezni. Ennek természetesen előfeltétele, hogy ezeket az adatokat HTML formátumba ágyazzuk bele, majd összekapcsoljuk a megfelelő térképi objektumokkal.

A nyilvántartó-rendszer Székesfehérvár műemlékeiről mintegy 200 darab képet tartalmaz. Ebben benne vannak a műemlékek fényképei, valamint az egyes épületekről készült homlokzatrajzok is. A homlokzatrajzok a főiskola Fotogrammetriai és Távérzékelési Tanszékén készültek. A képi anyagokat egy HTML oldalban kapcsoltam össze az egyes műemlékekről szóló leíró szöveges adatokkal. Ezeket az oldalakat létrehozva, az Interneten publikálva nyílik meg a lehetőség a gyors és mindenki által elérhető adatszolgáltatásra.

A felhasználó az általa kiválasztott műemlékről az információt több módon is lekérdezheti a részletes információkat tartalmazó HTML oldalt: listából való kiválasztással, a térképen levő objektumra „kattintással” vagy a felső ikonsor felhasználásával.

Kiegészítő szolgáltatások

A rendszer más olyan kiegészítő szolgáltatást is tartalmaz, amely egy földrajzi információs rendszerben hasznos funkció: lehetőség van a térképen távolságmérésre. Ez történhet egy egyenes mentén, vagy pedig sokszögvonal mentén is. A szoftver a végpontnál kis ablakban megjeleníti a kért távolságot. Ezt a szolgáltatást különösen jól használhatják azok a felhasználók, akik egy tényleges székesfehérvári kirándulás előtt például az útitervüket állítják össze a rendszer segítségével.

A rendszer értékelése

Egy olyan komplex információs-rendszer valósult meg, amely segítségével könnyen, gyorsan lehet naprakész információkat szolgáltatni, illetve információhoz jutni. Az Internetes környezet biztosítja a gyors és hatékony adatszolgáltatási lehetőséget, amelyben nem jelent problémát a felhasználók és a készítők közötti távolság. A rendszer egyszerűen kezelhető, felhasználóbarát kezelőfelülettel rendelkezik. Egy átlagos ismeretekkel rendelkező felhasználónak nem jelent különösebb nehézséget a használatának elsajátítása.

Ez a rendszer még csak a műemlékeket tartja nyilván, de szinte korlátlan lehetőségek vannak a továbbfejlesztésére. A térképi alaphoz bármilyen információt hozzáköthetünk. Valamennyi olyan területen fel lehet használni, ahol földrajzi helyhez kötött adatokkal lehet a leghatékonyabban dolgozni. Ilyen területek például az üzleti életben a piackutatás, a távközlés, a közlekedés, valamint az egyszerű turisztikai célokat szolgáló információs-rendszerek.

Mivel adatainkat egyetlen szerveren tároljuk, valamint lehetőség van különböző jogokkal rendelkező felhasználói csoportok létrehozására, az adatbázis frissítése könnyen és folyamatosan valósulhat meg.

A rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei

Az ilyen módon kifejlesztett Internetes alkalmazást több irányba lehet továbbfejleszteni: a már meglévő adatbázist ki lehet egészíteni bármely más területről származó adatokkal, azaz Székesfehérvárt jellemző ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi stb. információkat egy rendszeren belül lehet kezelni. Mivel a főiskolán már végeztek olyan munkákat, amelyekkel ezeket az adatokat foglalták össze, a rendszer továbbfejlesztése a közeljövőben nem jelent akadályt.

Felhasznált irodalom:

[1] Autodesk MapGuide Reference Guide

[2] Autodesk MapGuide User’s Guide

[3] Márkus B.-Végső F.: Térinformatika, Székesfehérvár SE-FFFK 1995.